Una conversa al voltant del dibuix “auto-màtic”

Conversa 11.07.2018 / 19h

Nivell 2

Conversa entre Josep Perelló i Oscar Guayabero moderada per Olga Subirós.

Quin és l'estat de la nostra relació amb la tecnologia actual, i com pot enriquir les nostres pràctiques, més enllà de l'optimització i l'eficiència? En un procés que implica tant humans com màquines, quins són els límits dels seus respectius papers? 

La conversa planteja preguntes sobre l'automatizació, la reproductibilitat i el paper de tot allò arbitrari o accidental com a font d'experimentació creativa.

Duració: 2h