Videovan

Ro Caminal
Projecció 05.09.2015 / 22:00 h Plaça Salvador Seguí, Raval.

Amb aquest projecte, l’artista pretén reflexionar sobre l’auto-representació i el cinema com a vehicle d’enunciació a partir d’una videoteca ambulant al Raval, programada per diverses entitats del barri: Raval Verd, l’AVV del Raval-La Taula del Raval, l’Espai de l’Immigrant i les Prostitutes Indignades. VIDEOVAN té com a objectius la mediació preventiva, l’establiment de dinàmiques interculturals a l’espai públic, el trencament d’estereotips sobre “els visitants”, el foment de la confrontació entre ser l’ún i “l’altre” al mateix temps. El projecte té un procés de treball que inclou la mediació i diàleg amb les entitats i grups, a partir de tallers, trobades i dispositius de comunicació. El projecte es realitza amb la col·laboració d’arxius OVNI.

Ro Caminal
és una artista visual l’obra de la qual gira a l’entorn de qüestions com la identitat col·lectiva i l’espai social com a lloc de l’experiència i l’esdevenir, com l’espai on la identitat es representa i es gestiona. En els últims temps, ha estat seleccionada en les residències SAC (2014) i a la convocatòria de Can Felipa (2013), així com la Biennal Guasch Coranty (2013) i el concurs El Contextador, al CA Tarragona (2013).Dates i programació
 
5 de setembre / 22:00h
Detroit Ville Sauvage, de Florent Tillon
, 2009 / Los Sures, d’Abu Ali, 2008. En relació a l’Associació de comerciants Raval Verd.
Le rêve est fini/ El sueño ha terminado. María Ruído. 2014. En relació a l’Espacio del Inmigrante.

___________________________

4 de juliol / 22:00h 
El batalett. Femmes de la Medina. Dalila Ennadre
. 2002. En relació a l’entitat Prostitutes Indignades;
La marca Barcelona
, de Sonia Trigo, 2006. En relació a l’Associació de veïns i veïnes Taula del Raval.