VIII Jornades Filosòfiques

(IN)COMPETÈNCIA COL·LECTIVA. Desaprendre la cultura capitalista
Jornades 20-21.09.2017

(Sessió a l'Arts Santa Mònica: 20.09.2017)
Sala d'actes

Les vuitenes i darreres Jornades Filosòfiques volen focalitzar l’atenció en aquelles pràctiques socials contemporànies a partir de les quals podem pensar concretament la resistència a la competència. Es tracta, doncs, d’intentar assenyalar els registres de la nostra vida i els espais socials que continuen vehiculant una lògica de l’intercanvi i del bé comú que és incompatible amb aquest mecanisme fonamental de subjectivació capitalista.

La competència és, en efecte, un dels conceptes fonamentals de la lògica del liberalisme imperant (competitivitat), però alhora és el nom de la condició epistemològica requerida i, en principi, produïda pel conjunt de procediments que estructuren el funcionament de les institucions globalitzades del saber (ésser competent o incompetent). La convergència del sentit científic i el sentit econòmic de la competència es tradueix en un complex sistema de formulació i de computació dels productes elaborats en el si d’aquests espais institucionals. Aquesta objectivació és la forma concreta que pren el desplegament de la lògica de la propietat privada en el camp del coneixement. És, per tant, la forma històrica concreta que pren avui la interpenetració del coneixement i del capitalisme. La situació que defineix aquest maridatge és extrapolable a la situació del nostre sistema productiu en general: l’intent de construir criteris de reconeixement i formes d’intercanvi universalitzables ha esdevingut la manera com la lògica de la mercaderia i de la propietat privada s’ha desplegat a escala planetària.

La competitivitat és la lògica i la dinàmica que mobilitza i modela tot el que destinem de la nostra vida, a gust o a disgust, voluntàriament o involuntàriament, a la nostra constitució en agents competents-competitius del sistema de producció capitalista. No és una tesi original, és la tristesa de la nostra realitat.

Al bell mig de tot això, resulta paradoxal que la idea central del nostre sistema polític es regeixi per una lògica diferent. La democràcia, com no s’han cansat de repetir alguns filòsofs contemporanis, consisteix justament a situar en el lloc de comandament un subjecte forçosament incompetent en la matèria segons els criteris de la competitivitat científica i econòmica: el ciutadà indiscriminat cridat a decidir i a fonamentar la legitimitat del poder polític. Per a la democràcia, la competència política és general, i per això continua sent un alçaprem social amb el qual poder combatre el nostre propi embrutiment capitalista.

D’altra banda, una conversa amical, per exemple, sembla que porta encara com a requisit el desplegament d’una manera de compartir la intel·ligència que resulta incompatible amb els protocols de computació i de privatització del pensament inherents al funcionament de la institució globalitzada del coneixement.

Cartografiar les actituds, les pràctiques i els àmbits que romanen heterogenis a la lògica de la competència i de la propietat privada podria ser una manera concreta de contribuir a desaprendre la cultura capitalista.

 

PROGRAMA

ARTS SANTA MÒNICA / 20.09.2017

17h – 17:15h
Presentació de les VIII Jornades Filosòfiques
Felip Martí Jufresa i Xavier Bassas

17:15h – 18:15h
Conferències
Olivier Quintyn: «Destituir/reinstituir competències i performances: l’art com a laboratori de formes de crítica social»
Jorge Luis Marzo: «Una estètica de la desartització»

18:15h – 19:30h
Performance
Martine Pisani, Theo Kooijman i Eduard Mont de Palol

19:45h – 21h
Acció col·lectiva  
Olga Sezneva, Hannah Schwadron i Susan Ossman (Moving Matters Traveling Workshop)

 

 

INSTITUT FRANÇAIS DE BARCELONA / 21.09.2017 (C. de Moià, 8)

19h – 21h
Conferència
Alain Jugnon: «Per un comunisme literari sense estat, sense filosofisme, ni capitalisme»

21h
Clausura de les VIII Jornades Filosòfiques

 

Organitza
Arts Santa Mònica i Institut français de Barcelona

 

Col·labora
University of California Riverside i Universiteit van Amsterdam