Resposta estètica Tomàs Bel

La resposta estètica de Tomàs Bel

Recerca experimental sobre psicologia de l’art
Residència 14.04 - 22.05.2016

Espai Residència

Des de la psicologia de l'art i de l'estètica s'estudia l'experiència del perceptor d'objectes artístics. En aquest àmbit els treballs d'estètica experimental s'ocupen fonamentalment de la “resposta estètica”, entesa com el conjunt de canvis que experimenta l'observador/participant de l'objecte d'art.

Dins d'aquesta línia de treball es va realitzar una recerca sobre la resposta estètica (Bel, Rosselló, Estaún, 2013) utilitzant una instal·lació artística per proporcionar uns estimuls a una mostra de subjectes. Mitjançant diversos qüestionaris es recolliren dades sobre les seves experiències d´interacció amb la instal·lació.

Actualment es presenta a l'Espai Residència de l'Arts Santa Mònica per tal de mostrar la instal·lació “Horitzontal1” i per obtenir noves dades que permetin arribar a conclusions sobre la resposta estètica.

 

Organitza

Can Manyé. Espai d'art i creació de l’Ajuntament d'Alella i Arts Santa Mònica - Departament de Cultura

 

Col·labora

Arts Santa Mònica