This is the Cover of the Book

Selección Natural
Exposició 08.02 - 08.04.2017

Centre Cultural-Llibreria Blanquerna, Madrid

L'exposició Selecció Natural – This is the Cover of the Book (Això és la portada de llibre), presenta 66 llibres publicats per artistes, fotògrafs, acadèmics i comissaris, tots ells involucrats en l'edició de llibres d'artista. La selecció de llibres publicats en les últimes cinc dècades no pretén oferir una vista panoràmica de la producció artística contemporània en aquest àmbit, sinó posar en evidència un joc tautològic, autorreferencial i enginyós existent respecte de les correspondències visuals, conceptuals i de contingut.

El títol cita dos llibres que podrien considerar-se com a parèntesis o referències estratègiques. L'obra seminal Book, de l'artista Fluxus nord-americà George Brecht, escrit el 1964 i publicat el 1972 amb un tiratge de només 50 exemplars.

A diferència d'aquesta obra autorreferencial, la publicació de Selección Natural(2009), de la peruana Sandra Gamarra, representa una apropiació crítica. L'artista va clonar l'antologia Art Now. 137 Artists at the Rise of the New Millennium, d'unes 640 pàgines, emprant el seu característic estil «pintat», i va reduir el seu contingut a només 28 pàgines, el nombre de dones artistes representades. Aquí el llibre es converteix en un manifest sociocultural i polític que qüestiona la desigualtat de gèneres i les normes que regeixen el mercat de l'art.

 

 

Comissari
Moritz Kung