Seminari Principal

Treball cooperatiu 24.05.2018 / 18:30-21h

Sala d’actes

Seminari amb els Grups Cooperatius Ciutadans (GCC) que col·laboren amb el projecte de remodelació de Les Rambles, i que clou el procés cooperatiu engegat el mes de novembre de 2017.

Després de sis mesos de treball amb les persones que conformen els GCC, en aquest darrer seminari es farà el retorn final de tot el procés cooperatiu i es podrà veure de primera mà el Document Principal, que recull el Document d’Estratègies d’Actuació (DEA), que alhora conté el Pla de gestió d’espais de gran afluència, el Pla de dinamització comunitària i temporal, el Pla de gestió cultural i d’equipaments i l’Avantprojecte d’urbanització.

Enllaços d’interès

http://ajuntament.barcelona.cat/lesrambles/

http://www.lesrambles.net/

Fotos: Dolors Pena

 

Organitza

Km Zero, equip multidisciplinar guanyador del Concurs Internacional per definir la transformació de la Rambla, convocat per l’Ajuntament de Barcelona el mes de març de 2017.