Plec elàstic

Plec Elàstic. Mereotopologia àcida sobre la condició del forat

Roc Jiménez de Cisneros
Exposició 02.02 - 09.04.2017

Nivell 0

Exposició inclosa al cicle expositiu anual The more we know about them, the stranger they become.

 

Què és un forat? Aquesta pregunta, aparentment senzilla, connecta immediatament amb el problema següent: podem definir ontològicament què és un forat, tenint en compte el grau enorme de dependència que té amb la matèria sobre la qual apareix? Pot ser que siguin entitats privades de matèria que, tanmateix, no poden existir de manera autònoma respecte d’un suport material? Pot ser que siguin objectes que necessiten altres objectes per poder existir? Quines conseqüències tenen en la matèria, i també en la producció d’objectes? Quines qualitats intrínseques tenen? El forat és una manifestació física de l’absència? Pel que fa a la matèria, és amfitrió o hoste? La seva condició d’obertura és una possibilitat per a la trobada entre la superfície i l’interior de les coses? Com es poden localitzar els forats que no són a la superfície? Són sempre visibles per a l’ésser humà? Els forats podrien significar un canvi de paradigma amb relació a les nostres consideracions sobre la matèria com a alguna cosa sòlida i compacta? Podria ser que la matèria els necessités per existir tant com els forats la necessiten a ella?

Plec Elàstic és un projecte expositiu que parteix del forat com a cas extrem d’una reformulació (o un problema) dels paràmetres tradicionals d’allò que considerem material. El forat plantejat com a objecte ontològic i epistemològic, com a concepte; però també entès des de allò que és quotidià a través de les seves manifestacions locals en la matèria. El forat com a símbol però també com a estigma.

Plec Elàstic és la primera de les exposicions que conformen el cicle anual The more we know about them, the stranger they become. A travès de 4 projectes individuals i tota una sèrie d’activitats relacionades, aquest cicle explora l’agència de l’objecte -el sistema de relacions que aquest possibilita o inclou- i la implicació de la matèria dins d’un nou canvi de paradigma en el qual el subjecte queda desplaçat del centre de forces del coneixement i deixa espai a altres entitats. No es tractaria tant de deixar que els objectes i les coses parlen per si mateixos, com d’entendre i posar en pràctica altres sistemes de relacions en els quals la distribució de valor entre subjectes i objectes sigui més equitativa i, en conseqüència, política.

Roc Jiménez de Cisneros (Barcelona, 1975) és artista i membre del grup de música per ordinador EVOL, al costat de l'escocès Stephen Sharp. El seu treball conjunt gira al voltant de la distorsió del temps i l'espai, els estats mentals alterats a través del so i d’una relectura de la cultura techno.

 

Comissària: Sonia Fernández Pan

Organitza i produeix: Arts Santa Mònica - Departament de Cultura