Paisatges Sonors del Raval

Presentació
Concert Multifocal 30.04.2016 / 21h

Claustre

A banda de la qualitat, la característica comuna dels documents sonors obtinguts durant la residència del Master en Art Sonor de la UB és la seva fidelitat pel que fa a les qüestions espacials : allò que en diuen plans d'escolta, que es tradueix en la diferenciació de la distància a la que percebem les diferents fonts sonores que integren els paisatges sonors. Per això, la intervenció que plantegem es basa, d'una banda, en l'aprofitament d'aquesta característica, però també i al mateix nivell d'interès en les possibilitats de transformació del mitjans de procés en temps real dels sons. Per aquesta ocasió, proposem una oposició entre la proximitat perceptiva dels enregistraments amb la dels paisatges sonors originaris de cada lloc i la possibilitat de la seva transformació extrema fins al límit del que no és associable a cap paisatge sonor conegut, però que encara manté les particularitats estructurals del model inicial.

La base de la intervenció sonora del Claustre és un conjunt de 24 altaveus instal•lats en ell, en tres cercles de 8, i dona suport a la intervenció en forma concertística d'improvisació.

http://sonoscop.net

  • OrganitzaMàster en Art Sonor de la UB amb Arts Santa Mònica
  • ProdueixMàster en Art Sonor
  • Col·laboraOrquestra del Caos