Paisatge sonor Arts Santa Mònica

Paisatge Sonor del Raval

Residència 19.01 - 07.02.2016

Espai Residència

Com a ampliació del mòdul docent de Registre del Paisatge Sonor, el Màster en Art Sonor de la Universitat de Barcelona proposa a Arts Santa Moònica l'inici d'una primera fase de creació d'un arxiu de Paisatges sonors del barri del Raval amb característiques especials que el facin útil a treballs artístics i de recerca posteriors. A fi d'incidir en la qualitat i la complexitat espacial, però sobre tot, en la singularitat de les mostres de l'arxiu, que, per la dificultat d'obtenció, seran especialment atractives als artistes i investigadors que desitgin emprar els continguts de l'arxiu per al seu treball, els enregistrament seran duts a terme amb un dispositiu especial de registre hexafònic que el Màster ha creat amb la col·laboraciò de l'Orquestra del Caos amb la idea de realitzar enregistraments del paisatge realment restituïbles en un espai tridimensional. Bàsicament, es tracta d'un enregistrador digital de sis pistes que rep informació d'àudio procedent de sis micròfons de condensador d'alt rendiment orientats en els sentits dels angles d'un hexagon regular.

Vídeo

  • Organitza Màster en Art Sonor de la Universitat de Barcelona
  • ProdueixMàster en Art Sonor de la Universitat de Barcelona
  • Col·labora Arts Santa Mònica
  • Patrocina Màster en Art Sonor de la UB