Deseo-de-vivir

Miguel de Cervantes o el desig de viure

José Manuel Navia
Exposició 26.04 - 21.05.2017

Espai Balcó

L’exposició de José Manuel Navia, proposada en el marc de la celebració el 2016 del 400 aniversari de la mort de Miguel de Cervantes, es planteja com un recorregut visual pels llocs i camins que va transitar Miguel de Cervantes al llarg de la seva vida, una vida atribolada i incerta que també se’ns revela veladament a les seves obres. És la biografia d’un personatge vital per sobre de tot, del qual es podria dir: “que los palacios no eran su mundo” com afirma el seu biògraf Jean Cannavagio, recordant a Tomás Rodaja, El Licenciado Vidriera. Cervantes no va tenir recompensa en vida als seus desvetllaments i desventures, llevat de la grandesa en les seves obres. I tot i així, fins al darrer moment no va desaprofitar ni una gota de la seva vida. Ja malalt, pocs dies abans de morir, va rematar el Persiles, escrivint en el seu pròleg: “El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo que vivir.”

Aquest treball rastreja les empremtes d’una vida i d’una obra, i conforma la mirada personal de qui vol fer seu i compartir, a través de la imatge i també del text, aquell territori cervantí, tant real com literari que, partint d’Alcalà d’Henares transcorre per Itàlia, Grècia, Tunísia, Algèria, Portugal i bona part d’Espanya: Madrid, Castella-la Mancha, Extremadura, Sevilla i tota Andalusia, Valladolid, Barcelona...

Les imatges que formen part de l’exposició (42 fotografies de nova producció) aniran acompanyades de textos detallats i cites literàries que lliguin les imatges a la vida i obra de l’escriptor.

Organitza 
Acción Cultural Española, AC/E
Instituto Cervantes
Arts Santa Mònica. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Coordinació
Alma Guerra (AC/E)

Projecte expositiu
Carmen Martín Eizaguirre