Matters of Touch

Matters of Touch

Ania Nowak
Recerca performativa 12.09 - 29.10.2017

Nivell 0

Aquest és un exercici d’escolta dels materials des de la seva capacitat per sentir, coexistir i convertir-se en insuportablement íntims. És també una invitació cap a una pràctica generativa d’atenció constant que oscil·la entre allò que és hàptic i allò que és visual, allò que és desconegut i allò que és discernible, allò que és evolutiu i allò que és momentani. Matters of Touch tracta de superfícies com  a zones de centelleig i microcanvis, de plaers que palpen i temporalitats poroses.

Si, com diu Anne Carson, el contacte és crisi. ¿com pot el compromís amb el tacte crear modes de pensar i de ser encarnats que puguin eludir l’exclusió i la solidificació en una identitat? ¿Com pot convertir-se el moviment de pressionar en una estratègia per percebre la política menys perceptible que passa a sobre i a sota de la superfície de la nostra pell? ¿Puc tocar-te amb el fons del meu cor?

Les practiques artístiques contemporànies que treballen amb el cos i a través d’ell són percebudes freqüentment com immaterials. No obstant això, el cos humà és matèria. Com també són cossos les entitats no humanes que coexisteixen en l’entorn. Així com la materialitat del cos ha estat obviada en privilegi dels discursos que produeix, la qüestió del contacte ha estat entesa freqüentment des d’una dimensió antropocèntrica. Molts dels anàlisis que s’han fet sobre el cos en els darrers anys s’han centrat en els discursos sobre el cos i no tant en consideracions sobre la seva materialitat constituent. Fer que tots els cossos importin, humans i no humans, reclamant la dimensió política que s’inscriu en tota la matèria, apunta cap a una nova ètica que té conseqüències pràctiques i no només discursives. Necessitem pensar la mateixa materialitat dels cossos i les interaccions que es produeixen gràcies a ella: formes de contacte, experiències viscudes, situacions incorporades i substàncies biològiques que són igual d’importants que els discursos que produïm. Que són part constituent dels esmentats discursos. Com també necessitem pensar en altres modalitats de contacte que no jerarquitzin uns cossos sobre altres.

Matters of touch és la tercera de les exposicions que formen part del cicle anual The more we know about them, the estranger they become. A través de quatre projectes individuals i tota una sèrie d’activitats relacionades, aquest projecte investiga l’agència de l’objecte –el sistema de relacions que aquest possibilita o inclou- i la implicació de la matèria dins d’un nou canvi de paradigma en el qual el subjecte queda desplaçat del centre de forces del coneixement i deixa espai a altres entitats. No es tractaria tant de deixar que els objectes i les coses parlin per si mateixes sinó d’entendre i posar en pràctica altres sistemes de relacions en els quals la distribució de valor entre subjectes i objectes sigui més equitativa i, en conseqüència, política.

Ania Nowak (Cracòvia, 1983) coreografia cossos, llenguatge i situacions. Viu i treballa a Berlin, on investiga l’amor com una estratègia per generar coneixement i explora el potencial de l’ambigüitat, així com les zones intermèdies en els processos d’encarnació i creació de significats.

Comissària
Sonia Fernández Pan

De i amb
Raquel Alamo Bergström
Mar Medina Diaz
Duen Xara Sacchi


Assessorament en dramatúrgia
Julia Rodriguez
Mateusz Szymanówka

Video
Melanie Jame Wolf
Ania Nowak

Text
Irina Mutt