Mai més un públic absent

Tendresa i acumulació
Taula de reflexió / Cèl·lula de sentit 20.06.2017 / 19h

Espai Residència

Coincidint en dia i hora amb la inauguració de la mostra Agència en avenir, l’activitat respon al superàvit d’esdeveniments de la ciutat de Barcelona i sorgeix de la necessitat de pensar en una pràctica diferent que trenqui amb la idea d’esdeveniment des del nucli. Defugint l’esdeveniment que configura a l’espectador des de la passivitat o bé com a mer receptacle de continguts, reivindiquem i treballem en un públic mai més absent.

Per a fer-ho, construïm des del públic, és a dir, hem passat més temps pensant en quins interlocutors volíem tenir i en el seu focus, que en el nostre monofocal; prescindim d’allò previsible, convidats X, temes Y, continguts de consens, i optem per implicar a una fila zero de públic integrada per convidats amb afinitats electives, interessats en la labor de Javier Peñafiel i en el procés de treball desenvolupat amb ell a Agència en avenir.

Continguts reversibles segons cada mirada, zones de consens difícil, per així poder ser cel·lulars, en avenir.

Vinculada a les propostes d’agençament de Clàudia Elies y Rita Rakosnik, l’activitat comptarà amb les interrupcions de l’agència desdramatizadora Dolore de Raquel Soto i l’escolta del paisatge sonor Polifonia binaural de Lourdes Soriano.

Un llibre, dissenyat i editat a quatre mans entre Reynaldo Costacurta i Javier Peñafiel, esdevindrà un dispositiu actiu per desenvolupar i s’oferirà gratuïtament als assistents.

L’activitat convoca pel seu títol i especialment, pel seu subtítol Tendresa i acumulació, no et direm més res o res de més.

 

Organitzat per: Arts Santa Mónica – On Mediation. Teories i pràctiques curatorials en l’art global és un seminari de formació organitzat pel grup d’investigació Arte Globalización Interculturalidad (AGI), Universitat de Barcelona (UB).

Artista: Javier Peñafiel

Equip curatorial: ON MEDIATION/4 Reynaldo Costacurta, Clàudia Elies, Montse Pijoan, Rita Rakosnik, Lourdes Soriano i Raquel Soto

Coordinació: Christian Alonso i Olga Sureda

Direcció: Martí Peran

Disseny de la publicació: Reynaldo Costacurta