Llull-Kurokawa

Llull-Kurokawa. A la llum de les idees

Exposició 11.10.2016 - 04.12.2016

Claustre Max Cahner

A la llum de les idees projecta una mirada contemporània sobre la figura del místic i visionari Ramon Llull i els paral·lelismes que existeixen entre la seva obra i la ciència moderna set-cents anys després de la seva mort.

En la seva intensa recerca per interpretar les lleis de la natura i el món, Llull concentra d’una manera paradoxal la mística i la lògica, la teologia i la ciència. El seu desig profund per entendre el món més enllà d’allò humà no es comprèn sense explorar les dinàmiques de l’època convulsa en què va viure. El seu elaborat misticisme sorgeix en el si de la multidimensional edat mitjana tardana, en un món agitat per les tensions entre els territoris i les cultures. Si bé Llull s’expressa dins de la insuficiència del sistema convencional cristià, es nodreix de la confluència de sabers del seu temps — de la ciència àrab-islàmica, la mística sufí i les tècniques cabalistes, molt esteses en el seu temps—. Així, assumeix el repte de reinterpretar codis per a l’elaboració de la seva Art, un model propi de contemplació i coneixement.

A la llum de les idees explora aquest afany de Llull per descobrir la «veritat», que es projecta i acompanya la història de les idees al llarg dels segles posteriors. Una exposició i un ampli programa de conferències conviden el visitant a establir un diàleg entre la concepció de l’univers lul·lià i la prodigiosa interpretació del cosmos de l’artista Ryoichi Kurokawa. La instal·lació audiovisual unfold, presentada per primera vegada a Espanya, convoca als visitants a una experiència sinestèsica d’alguns dels fenòmens més extraordinaris descoberts per l’astrofísica i la cosmologia modernes.

Kurokawa composa una experiència visual que ens trasllada a la profunditat de l‘univers, endinsant-se en algunes de les investigacions més recents sobre l’estructura de la matèria i la formació de l’univers. unfold repara d’una manera esplèndida en els processos d’interacció al cosmos i situa l’espectador al bell mig de la volta del cel. L’artista fusiona so, visió i vibració a la sala d’exposicions per arribar a una expressió abstracta de la configuració primordial del món. L’obra dóna suport, en un sentit figurat, a la proposta lul·liana d’un ordre astronòmic nou al qual no s’accedeix a través d’una percepció concreta, sinó a partir de l’enteniment d’un dens espectre de mecanismes deduïbles que, a diferents escales, assenyalen la unitat indivisible que formen la percepció i la lògica.

  

       

  

 

 

 

 

 

                         

 

Curadoria:
Mónica Bello i Andy Gracie

 


AVÍS IMPORTANT

- La peça central de l'exposició, el projecte unfold, de Ryoichi Kurokawa, romandrà desconnectat els dies i hores en els quals hi ha activitats programades:
21 d'octubre, 11, 17 i 18 de novembre, 1 i 2 de desembre: de 16:30h a 21h


 

 

unfold està comissariat i produït per FACT (Fundació per l’Art i la Tecnologia Creativa); Stereolux i la Universitat de Salford; amb el recolzament de CEA Irfu, París-Saclay (Comissió per a les Energies Alternatives i l’Energia Atòmica / Institut d’Investigació de les Lleis Fonamentals de l’Univers), Arcadi i DICRéAM (Dispositiu per a la Creació d’Arte Digital i Multimèdia).

 

Concepció, direcció, composició, programació i disseny: Ryoichi Kurokawa

Programació: Hiroshi Matoba


Assessorament científic: Vincent Minier, astrofísic a CEA Irfu, París-Saclay

Registre de dades científiques: CEA (Herschel HOBYS, COAST, Frédéric Bournaud, Sacha Brun, Pascal Tremblin, Patrick Hennebelle, Rémi Hosseini-Kazeroni), ESA, NASA, BLAST Experiment, SuperCOSMOS H-alpha Survey

Productor: Nicolas Wierinck (White Circle)

Produït per Studio Ryoichi Kurokawa.