La recerca i la curiositat en el procés curatorial. Fase teòrica i taller pràctic

Taller impartit per l’equip d’ON MEDIATION
Taller 21.09.2017 / 16h - 20h

Sala d'actes

Sol desconèixer-se que la paraula "curiositat" té, en castellà, la doble accepció de desig de conèixer i de cura per la neteja i l'arranjament. En el procés curatorial tots dos aspectes s'uneixen a una metodologia de recerca avançada. D'aquesta manera s'engega un mecanisme de producció de coneixement únic que, en un joc d'anada i volta, part del camp artístic i s'aventura en altres àrees de coneixement, per finalment tornar a l'art convertit en un dispositiu de difusió en els seus diferents vessants: visualització, publicació, mediació.

Aquest taller presenta, de manera resumida, la via d'aproximació al curatorial desenvolupada des del seminari de teories i pràctiques curatorials ON MEDIATION, realitzat pel grup de recerca Art Globalization Interculturality (AGI) de la Universitat de Barcelona (UB). Es realitzarà una presentació de l'estructura funcional i teòrica del seminari, al costat d'una exposició dels diferents models de discursos curatorials i casos d'estudi revisats en la trajectòria d'ON MEDIATION. Finalment, el taller tanca amb una activitat pràctica d'anàlisi d'una proposta curatorial a la vista a l’Arts Santa Mònica.

ON MEDIATION. Platform on curatorship and research, és una plataforma de caràcter teòric-pràctic on s'aborden diferents perspectives curatorials que identifiquin diferents maneres de fer i que impulsin la pràctica curatorial cap a un escenari postdisciplinar.

 

Enllaços d’interès

Del projecte:
www.artnou.net

Dels organitzadors:
www.onmediationplatform.com
www.artbarcelona.es

De l’activitat:
http://www.artbarcelona.es/artnou/la-investigacion-y-la-curiosidad-en-el-proceso-curatorial-fase-teorica-y-taller-practico/

Organitza

Art Barcelona – Associació de galeries

On Mediation

 

Produeix

Art Barcelona – Associació de galeries

Arts Santa Mònica

 

Col·labora

ICEC

ICUB