Fotografies com a espai públic

Fotografies com a espai públic

Col·lecció Nacional de Fotografia. Generalitat de Catalunya
Exposició 09.11.2017 - 28.01.2018

Nivell 1

 

Prorrogada fins al 28.01.2018

L’exposició Fotografies com espai públic respon a dos objectius fonamentals. D’una banda, dóna a conèixer les obres que en els darrers tres anys han passat a formar part de la Col·lecció Nacional de Fotografia de la Generalitat de Catalunya i que actualment es troben conservades a diverses institucions: el MNAC, el MACBA, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i l’Arxiu Nacional de Catalunya. I, de l’altra, proposa una reflexió sobre l’experiència que posa en joc la fotografia entesa com a conjunt de pràctiques i llenguatges que conformen un espai en el qual tothom participa de diferents maneres.

La Col·lecció Nacional de Fotografia fou creada l’any 2014 per iniciativa del Pla Nacional de Fotografia, amb l’objectiu principal d’assegurar que les expressions fotogràfiques d’autor més significatives a Catalunya estiguin presents, protegides i valorades. Durant el 2015, el 2016 i el 2017 s’ha adquirit un total de 881 obres de 45 autors, de les quals a l’exposició Fotografies com a espai públic es presenta el treball dut a terme per 19 autors amb fotografies i projectes, les cronologies dels quals abracen des del 1959 (amb diverses fotografies de Francisco Ontañón) fins al 2013 (Werker Collective, Aleix Plademunt, Jordi Guillumet-Mònica Roselló i Tanit Plana-Laia Ramos).

La transversalitat històrica de les adquisicions de la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya ens confronta amb fotografies d’èpoques i propòsits ben diversos que expliciten la riquesa i la importància de les reflexions que han estat plantejades a través de les característiques d’aquest mitjà. A la vegada, aquesta diversitat constitueix una gran oportunitat d’apropar-nos a les idees a partir de les quals han estat creats els projectes fotogràfics que integren aquesta col·lecció i amb les quals raonem allò que s’engloba sota l’epígraf general de «la» fotografia.

Mitjançant una seqüència que evidencia el contrast de modalitats i enfocaments diferents, aquesta exposició pretén fer ressaltar aquesta pluralitat de la cultura fotogràfica, insistint en quina mesura els seus relats predominants no solament afecten la creació o determinades pràctiques dels autors, sinó que també regulen i condicionen la nostra experiència com a espectadors. Aprendre a reconèixer aquesta diversitat d’idees, de plantejaments i de pràctiques és el que ens permet adonar-nos de com i fins a quin grau els discursos més genèrics sobre el mitjà modulen els efectes que ens poden produir les fotografies i de quina manera participem en la seva constant resignificació.

 

Un cop finalitzada, l'exposició farà itinerància al Bòlit Centre d'Art Contemporani de Girona a partir del 09.02.2018 amb coproducció d'Arts Santa Mònica.

 

Entrevistes als artistes:

Xavier Ribas: https://youtu.be/cki6sH-kiQ0
Werker Collective: https://youtu.be/5LZbmgp3SfE
Manel Úbeda: https://youtu.be/yRq9IPruIUw
Tanit Plana: https://youtu.be/138baRDaMZI
Pilar Aymerich: https://youtu.be/LBp9sWuFjlo

Daniela Ortiz: https://youtu.be/2pr8O2jck5A
Anna Malagrida: https://youtu.be/hTLiR_HaXAY
Mabel Palacín: https://youtu.be/6hYa6J7NmQc
Martí Llorens: https://youtu.be/1auJPtHyLyQ
Joana Biarnés: https://youtu.be/SJmzqO6DE4Y
Jordi Guillumet i Mònica Roselló: https://youtu.be/Okg0SCrcy_Q
Joan Fontcuberta: https://youtu.be/K7LB2xmSz-k

Ferran Freixa: https://youtu.be/o3TrvMLnOuY
Manel Armengol: https://youtu.be/ilaDS33NPcY
Aleix Plademunt: https://youtu.be/45rjHfMWVMk

 

 

Comissària: Marta Dahó

Disseny de l’exposició: Xavi Torrent

Disseny gràfic: Bicoté

Producció: Fusteria Serramitja 

Muntatge de l’exposició: GAMI SCP

Producció gràfica: Gràfics Pou

Organitza: Arts Santa Mònica-Departament de Cultura

 

Artistes:

Anna Malagrida; Aleix Plademunt; Daniela Ortiz; Ferran Freixa; Francisco Ontañón; Joan Fontcuberta; Joana Biarnés; Jordi Guillumet - Mònica Roselló; Mabel Palacín; Manel Armengol; Manel Úbeda; Marc Roig Blesa - Rogier Delfos (Werker Collective); Martí Llorens; Pilar Aymerich; M. Tanit Plana - Laia Ramos; Xavier Ribas.