Titelles, màquines i fils

Figures del desdoblament

Titelles, màquines i fils
Exposició 08.10.2015 - 10.01.2016 Segona planta, primera planta, claustre i espai residència


L'exposició està dedicada a l’alteritat a través del teatre de titelles, visual i d’objectes.
El titella, com a figura que representa anhels, lluites i realitats interiors de l’humà, és entès en sentit molt ampli: des de la seva representació de perfil realista elaborada amb fusta fins als desafiaments conceptuals dels robots de materials sintètics.
Figures del desdoblament s'inscriu en el marc del festival IF Barcelona - Titelles, Màquines i Fils, una operació de gran abast, de periodicitat anual. Enguany se sosté sobre tres bases: l’exposició, una programació d’espectacles d’autor i dispositius escènics per a adults i per a tots els públics, i una línia de recerca i desenvolupament.
La mostra ocupa els dos pisos de l’Arts Santa Mònica. A la primera planta hi ha «Les 7 portes de l’alteritat», un recorregut temàtic per set espais que formen un itinerari amb la idea del desdoblament figuratiu. Al segon pis es troba «El rebost del titella», un desplegament dels diversos àmbits, tècniques i especificitats del teatre de titelles.
Bona part de les peces que s’exposen provenen de creadors en actiu, artistes individuals, companyies i associacions. Com a patrimoni viu que són els titelles, una altra gran part de les peces ve de museus, molt especialment del MAE de l’Institut del Teatre i del TOPIC de Tolosa (Guipúscoa).

 • Ideat: Toni Rumbau i Anna Valls
 • Direcció i desenvolupament: Toni Rumbau
 • Disseny de l'exposició: Dani Freixes – Varis Artquitectes, S. L.
 • Comissariat: Toni Rumbau i Cesc Martínez
 • Guió artístic: Jordi Alomar i Giulia Poltronieri
 • Disseny gràfic: Tomeu Mulet
 • Traduccions: Ampersand Translations, Rebecca Simpson i Cesc Martinez
 • Producció: Arts Santa Mònica
 • Comunicació: Arts Santa Mònica, 1to1 i IF Barcelona
 • Una realització d'IF Barcelona - Associació Interseccions
 • Amb el suport de: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Institut del Teatre de Barcelona, Diputació de Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona i Subdirecció General d'Indústries Culturals i Mecenatge del Ministeri d'Educació i Cultura d'Espanya.