El solar de l'estraperlo

El solar del estraperlo

Residència 19 - 25.10.2015 Espai residència

Jomi Oligor, Xavi Bobés i Shaday Larios, El solar del estraperlo – El Barri Xino de Barcelona a través dels seus objectes
 
Projecte destinat a fer peces de teatre d’objectes documentals que sorgeixin del treball de camp amb les persones, les seves pertinences i la història del barri on habiten, a partir dels seus relats objectuals. El solar de l’estraperlo es va crear per indagar en les relacions de l’objecte, la memòria individual i col·lectiva, el barri i la ciutat.
A El solar de l’estraperlo es conjuguen dues paraules que representen i sintetitzen la part principal d’aquest projecte: d’una banda, el treball en llocs invisibilitzats, desapercebuts o ja destruïts, i, de l’altra, el treball amb totes les narracions que és capaç de comunicar un objecte amb què s’ha traficat, que ha estat adquirit, desgastat, reciclat o traslladat entre temps i espais fins a culminar en algun punt geogràfic, una memòria singular i un trajecte particular dins d’un barri.
Aquesta primera intervenció se centra en el barri xino de Barcelona i en les seves associacions de veïns: El Barri Xino de Barcelona a través dels seus objectes.

**

L’exposició Figures del desdoblement, enmarcada en l’if Festival, és el marc perfecte per a nous creadors vinculats a l’àmbit del teatre i del treball amb objectes per desenvolupar els seus projectes.