Educació viva i ciutat educadora

Pràctiques artístiques, aprenentatge cooperatiu i treball en xarxa. Inscripció tancada
Formació 10.2016 / 04.2017

El programa Interfícies, d’Arts Santa Mònica, proposa la realització d’un seminari reflexiu i pràctic de treball cooperatiu amb l’objectiu d’aprofundir i desenvolupar projectes en xarxa sobre ciutat i cultura, basats en les pràctiques artístiques contemporànies i que siguin significatius per a entorns educatius, artístics, culturals i socials.

Els equipaments i els agents artístics, i els centres educatius i les entitats socials desenvolupen cada cop més un paper actiu amb relació a la ciutat i els barris, treballant en xarxa a partir d’activitats i projectes educatius i col·laboratius en què les pràctiques interdisciplinàries entre cultura, recerca i espai públic articulen projectes d’innovació i de transformació pedagògica i social.

Educació viva i ciutat educadora planteja una primera part entesa com a espai per reflexionar i intercanviar sabers, en què es proposa obrir un debat sobre la innovació pedagògica i social, l'educació de les arts i el treball en xarxa, tant des de l’exercici pràctic com des de l’establiment d’un diàleg amb altres models i la revisió de propostes de treballs que ja hagin estat realitzats.

La segona part es desenvolupa com un espai pràctic, un taller en què es dissenyaran i es realitzaran activitats i projectes vinculats al mateix context professional (aula, entitat, servei, projecte, etc.) amb el barri i amb temàtiques específiques pensades per a donar resposta als interessos dels i les participants i a les necessitats de cada entorn de treball.

Es partirà de l’ús dels recursos que ofereix l’Arts Santa Mònica i del capital humà i cognitiu vinculat als seus programes d’arts i, específicament, al programa Interfícies.

Les propostes que es facin en l’àmbit de la formació es podran concretar en activitats i projectes que es duran a terme durant el curs, així com en la realització d’una exposició, un esdeveniment o una publicació final que doni compte de tot el treball desenvolupat i dels materials produïts.

 

Hores, sessions i horaris

3 sessions teòriques i de debat: dimecres, de 17.30 h a 19.30 h

3 sessions de taller: dissabtes, de 10 h a 14 h

2 sessions de presentació de resultats i avaluació: dimecres, de 17.30 h a 19.30 h

 

Durada total: 22 hores

 

 

Detall sessions i dates

 

Sessió 1
Dimecres 19.10.2016
Treball en grup. Presentació del curs i dels participants
Durada: 2 hores

 

Sessió 2
Dimecres 26.10.2016
Àmbits comuns i projectes a l’espai públic. Presentació d’experiències i debats. Taula rodona amb dues experiències
Durada: 2 hores

 

Sessió 3
Dimecres 9.11.2016
Ciutat, educació i projectes culturals. Educació de les arts, espai públic i les formes del treball en xarxa. Taula de convidats i dels participants del seminari
Durada: 2 hores

 

Sessió 4
Dissabte 19.11.2016
Taller de disseny de projectes I. Grups, contextos i temàtiques de treball. Treball en grup i presentacions d’experiències locals i externes
Durada: 4 hores

 

Sessió 5
Dissabte 26.11.2016
Taller de disseny de projectes II. Taller per al disseny de la proposta docent a partir d’un treball cooperatiu i de grups. Debat i presentació de les primeres propostes
Durada: 4 hores

 

Sessió 6
Dissabte 3.12.2016
Taller de disseny de projectes III. Narrar, presentar i avaluar projectes. Presentació de les propostes educatives dissenyades
Durada: 4 hores

 

Sessions 7 i 8
Dimecres 5.4.2017 i 12.4.2017
Presentacions dels projectes, avaluacions i debat final

 

Lloc

Arts Santa Mònica i seus de diverses entitats del Districte de Ciutat Vella

 

Organitza Interfícies / Arts Santa Mònica

En col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona