#EUROPECALLS – EUROPA CREATIVA CULTURA

PROJECTES DE TRADUCCIÓ LITERÀRIA
Sessió informativa 16.03.2018 / 9:45h - 12:30h

Sala d'actes

El Departament de Cultura, a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), manté una relació continuada amb empreses i professionals del sector cultural i fomenta la seva participació en projectes d’àmbit europeu, a partir de l’oficina Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya, adscrita a l’Àrea de mercats de l’ICEC. Les sessions #EuropeCalls són una eina per acostar el coneixement dels ajuts europeus a les empreses culturals catalanes. Els subprogrames Cultura i MEDIA (ajuts a l’audiovisual) son àmpliament tractats en aquestes sessions in/formatives, així com d’altres programes on el sector cultural pot tenir possibilitats de ser beneficiari de l’ajut europeu.

La sessió #EuropeCalls del divendres 16 de març de 2018, dedicada a la nova convocatòria de suport als Projectes de Traducció Literària del Programa Europa Creativa Cultura i organitzada amb la col·laboració de l’oficina Oficina Europa Creativa Cultura  per Espanya, pretén incentivar i fomentar la participació del sector editorial català en aquesta convocatòria. La idea és informar sobre les novetats de la convocatòria d’enguany, així com ajudar els editors culturals que disposen ja d’un projecte d’aquest tipus, tot proporcionant-los recomanacions útils i intentant resoldre possibles dubtes.

Es comptarà amb la presència d’Helena del Barrio, de l’oficina Europa Creativa Cultura per Espanya, que explicarà la línia, així com d’una editorial beneficiària en anteriors convocatòries de traducció, com a estudi de cas (pendent de confirmació).

Enllaços d’interès

www.europacreativamedia.cat

https://europacreativa.es/cultura/