G-davidespinosa

David Espinosa

Residència 10 - 29.11.2015 Espai residència

David Espinosa (Elx, 1976) es qüestiona, en els seus treballs, la idea de la representació mitjançant la investigació dels límits d’allò teatral i manipula els elements de l’equació escènica (actor/cos espai temps espectador = teatre). Mitjançant mètodes precaris i low tech planteja jocs formals dels quals sorgeixen diverses narratives que donen a cada espectacle un caràcter i un format diferents, allunyats de les etiquetes, i sempre a mig camí entre les arts visuals, la dansa i el teatre.
Durant la residència a l’Arts Santa Mònica treballarà en una instal·lació (visible tant des de l’interior com des de l’exterior de l’espai de residència) que anirà evolucionant dia rere dia.

**

L’exposició Figures deldesdoblement, enmarcada en l’if Festival, és el marc perfecte per a nouscreadors vinculats a l’àmbit del teatre i del treball amb objectes perdesenvolupar els seus projectes.