Colbacat

Colbacat

L’educació de les arts II. Els llocs de les arts: escola, transversalitat i xarxes
Exposició, tallers, debats 04.05 - 04.06.2017 Dimarts a divendres 16h -21h / Dissabte i diumenge: horari del centre. Dilluns tancat

Espai Residència

En aquesta segona edició de l’Educació de les arts, es planteja un punt d’interès entorn a la noció del lloc de les arts als centres educatius i com aquests s’articulen generant transversalitat i treball en xarxa.

L’educació de les arts II. Els llocs de les arts: escola, transversalitat i xarxes pretén evidenciar com les arts poden ser una peça clau en l’escenari emergent d’innovació i transformació de l’educació a Catalunya, donant a conèixer centres educatius i projectes que articulen de manera singular i pròpia la seva relació amb les arts.

Una aproximació a un conjunt divers de pràctiques, amb les seves metodologies i processos, però que defineixen maneres de treballar que comparteixen alguns punts en comú: són pràctiques que neixen i es desenvolupen en diàleg amb la comunitat educativa i el seu entorn, els i les alumnes són protagonistes actius de processos on es fa present una pràctica artística que esdevé motor de canvi  i, en darrer terme, tots els projectes aquí presentats tenen vincles col·laboratius de menor o major intensitat amb xarxes educatives, com és el cas de la xarxa Nova 21, la xarxa d’Escoles Tàndem, d’Escoles Magnet,  Waldorf o Xarxa de Centres Innovadors de l’ICE-UAB.  Els projectes convidats a la mostra i a les sessions de presentació són: Escola El Puig (Esparreguera), Escola Miquel Bleach (Barcelona), Institut Moisés Broggi (Barcelona), Escola TretzeVents  Waldorf-Steiner (Sant Cugat del Vallès), Escola Dovella ( Barcelona), Institut Escola Les Vinyes (Castellbisbal).

 

Si vols descarregar-te el full de sala general de la mostra i de cada una de les escoles i instituts presents clica aquí

En el marc de l’exposició es realitzaran les següents activitats (descarregueu el programa):

04.05 - 04.06.2017: mostra de projectes.
Lloc: Espai residència.
Horari: Dimarts a divendres 16h -21h / dissabte i diumenge: horari del centre. Dilluns tancat.

13.05.2017 | 10h - 14h: Els llocs de les arts: escola, transversalitat i xarxes ; presentacions i debats.
Lloc: Sala d’actes.

23.05.2017 | 18:30h: conferència de David Bueno: Què hi fa l’art dins el cervell?
Lloc: Claustre Max Cahner

31.05.2017 | 18:30h: taula de debat: L’educació de les arts més enllà de l'escola. Compartint propostes, desafiaments i sabers.
Lloc: Auditori Associació de Mestres Rosa Sensat.

11, 17, 25 i 30.05.2017 | 17:30h - 20:30h: tallers.
11.05.2017: Taller 01_Refugi/ Moments i espais de refugi, des de la pertinença, la confiança i el lloc. 

17.05.2017: Taller 01 02_Trànsit/ Transformacions i ritus de pas. El trànsit com a experiència vital.

25.05.2017: Taller 01 03_No-lloc/Espais sense plànol, perduts en el no-lloc.

30.05.2017: Taller 01_Trobada/Diàlegs i relacions, espais de trobada.

Lloc: diversos espais de l’Arts Santa Mònica

 

Enllaços d’interès
www.interficies.net
www.colbacat.cat 

Organitza

Colbacat. Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i professors de dibuix de Catalunya

Interficies. Arts Santa Mònica.

Departament de Dibuix de la Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona.

Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona

Departament de Didàctica de les Ciències Socials, l’Educació Física, l’Educació Musical i l’Educació Visual i Plàstica de la Facultat d’Educació. Universitat de Barcelona.

 

Produeix

Arts Santa Mònica-Interfícies

 

Col·labora

Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.

Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.