Ciutat: Territori-Domèstic S.A.

Exposició al Centre Cívic Drassanes 11-28.10.2017 / De dilluns a divendres de 9h a 14:30 i de 16 a 22h | Dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 22h

Centre Cívic Drassanes
Carrer Nou de la Rambla, 43 (Barcelona)

Exposició que recull el procés i resultats del projecte desenvolupat durant el 2016-2017 pel col·lectiu Territoris Oblidats. Amb la particpació activa d’alumnes de l’Institut Miquel Tarradell aquesta proposta prenia com punt de partida l’exposició "60db/16KHZ.BCN, Sents la violència? per explorar la violència en l’esfera domèstica.

Ciutat: territori-domèstic S.A. explora els conceptes de memòria, violència, gènere i ciutat a partir de l'anàlisi del treball domèstic, prenent com a punt de partida una sèrie de qüestions:

Com el treball domèstic traspassa les parets de l'espai privat per incorporar-se a l'àmbit públic com a treball assalariat?

Quin tractament reben, per part de l'economia, els sabers adquirits en el treball domèstic?

Com són les condicions laborals en les quals es realitza? On i qui el desenvolupa?

Com es relaciona amb la vida a la ciutat?

El projecte busca continuar amb l'anàlisi, la visibilització i la reivindicació dels treballs que es desenvolupen en l'àmbit domèstic iniciat en el projecte “Las Pieceras: treball extradomèstic S.A”.

El nostre objectiu amb Ciutat: territori-domèstic S.A. és apropar els treballs invisibles vinculats al treball domèstic i de cura que, encara que invisibles o sense reconeixement social, són imprescindibles per a viure tant a l'àmbit de la llar com dels espais comuns de la ciutat.

Ideat per Territoris Oblidats, el projecte es desenvolupa durant els anys de 2016 i 2017 en el marc d’ Interfícies.

 

Procés

2016/2017 - Taller INS Miquel Tarradell

Els i les alumnes de quart d'ESO van participar en el projecte Ciutat: territori-domèstic S.A al llarg del primer trimestre del curs 2016/2017.

Un cop per setmana, l'equip de Territoris Oblidats va estar treballant amb l’alumnat per donar visibilitat als treballs invisibles vinculats al treball domèstic i de cura que es fan a casa, a l'escola i a la ciutat. En aquest cas, es va triar l'àmbit de ciutat i el sector cultural per treballar amb l'anàlisi de l'Arts Santa Mònica. A més de realitzar una observació activa dels espais més propers, com són la llar, l'escola i l'espai de ciutat escollit, es va fer una visita a l'exposició "60db/16KHZ.BCN, Sents la violència?” de l’Arts Santa Mònica, on es va aprofundir sobre el concepte de violència en les seves diverses manifestacions.

Per conèixer les responsabilitats, les tasques i la vida quotidiana que envolta al treball domèstic i les seves protagonistes, l'alumnat va llegir articles, va veure vídeos i va realitzar entrevistes, que li va permetre conèixer de primera mà diferents experiències. Com a resultat del procés, els grups van desenvolupar una sèrie d´intervencions a l'INS Tarradell on van presentar, per una banda, les seves reflexions en relació als conceptes treballats i, per l’altra, van apropar el projecte a la resta de l'alumnat de l´escola.

Socialització de resultats i itinerància per el Barri del Raval i Ditricte de Ciutat Vella

Per arribar a d’altres contextos i col·lectius, es crea un dispositiu expositiu (pantalla adaptada) que circularà per diferents espais socioculturals, el primer del qual serà el Centre Cívic Drassanes Des d'aquesta pràctica itinerant es pretén que l'exposició sigui un mitjà disparador de discussions i reflexions i, alhora, involucri les persones que participen en aquests espais: usuàries, treballadores i/o grups/entitats residents.

 

Enllaços d’interès

Territoris Oblidats   …. http://territorisoblidats.org/actions/ciutat-territori-domestic-s-a/ 

Centre Cívic Drassanes ….. http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/drassanes  

Institut Miquel Tarradell …. http://www.instarradell.cat/  

https://youtu.be/19CXWco4vWM 

Organitza

Interficies. Arts Santa Mònica

Col·labora

Centre  Cívic Drassanes